• Vooraleer je jezelf of je kind definitief wil inschrijven heb je waarschijnlijk nog een pak specifieke vragen die op deze website niet beantwoord worden. Bovendien vinden we persoonlijk contact belangrijk. Vul daarom het contactformulier via onderstaande button in. Met de informatie die je daarin opgeeft weten wij perfect wie de meest geschikte persoon is om jou te contacteren en verdere afspraken te maken. Bovendien sta je meteen op onze lijst en weer een stap dichter bij je definitieve inschrijving.

  Vermeld bij de opmerkingen ook dat je reeds familie (kind/ouder/broer/zus) hebt die lid zijn van onze club als dit het geval is + geef hun naam op. Dan krijg je een korting bij de inschrijving.

  Niet zeker? Stuur het contactformulier door en wij verwelkomen jou of je kind graag voor een proeftraining. De eerste 3 proeftrainingen zijn gratis

  INSCHRIJVEN PROEFTRAINING

 • TEAMS & TRAININGEN

  Teams zijn opgedeeld volgens leeftijdscategorie. Om volwaardige ploegen te vormen zetten we soms spelers van verschillende geboortejaren in hetzelfde team. De spelertjes van het jongste team zijn 5 jaar. Van begin september tot eind juni wordt er tweemaal per week getraind. De meeste trainingen gaan door op woensdag en vrijdag. De juiste uurregeling vind je onderaan deze pagina

   

  UITRUSTING

  Om mee te trainen heb je kunstgrasschoenen, een tandbeschermer, scheenbeschermers en een hockeystick nodig. Sticks zijn beschikbaar op de club. 

  Om deel te nemen aan de wedstrijden heb je een wedstrijd outfit nodig. Die vind je terug op onze FAQ pagina.

  DOWNLOAD ONZE INFOBROCHURE

 • Het jaarlijks lidgeld omvat alle trainingen en competitiewedstrijden outdoor, een verzekering en de aansluiting bij de Belgische Hockeybond & de Vlaamse Hockey Liga.  Tarieven zijn afhankelijk van de categorie waarin je speelt. Een deel van dit geld kan je echter recupereren via de mutualiteit. Bovendien krijg je als nieuw lid een stevige korting.

  ONZE TARIEVEN

 • KORTINGEN

  Eénmalige korting voor nieuwe leden (minstens 1 jaar uitgeschreven als lid) : €50 / niet cumuleerbaar met de vroegboekkorting

  Vroegboekkorting leden = lidgeld betaald voor 1 juli: €20 per lid

  Gezinskorting vanaf 3de spelend lid in één gezin: €50/gezin wonende op hetzelfde adres

  Gezinskorting vanaf 4de spelend lid in één gezin: €75/gezin wonende op hetzelfde adres

   

  Voor bijkomende informatie over onze lidgelden kan je terecht bij onze penningmeester Maxim Verreycken penningmeester@vrijbroek.be. Voor vragen over onze sportieve werking: contacteer onze sportieve cel sportief@vrijbroek.be

 • Om te weten tot welke categorie jij of je kind behoort, kijk je naar de geboortedatum. We zijn soms genoodzaakt spelers van verschillende geboortejaren in dezelfde categorie te zetten en hebben niet in elke categorie een jongens- of meisjesploeg. Voor meer duiding kan je steeds terecht bij onze sportieve cel sportief@vrijbroek.be.

  Je lidmaatschap wordt in principe automatisch verlengd. Wens je niet meer in te schrijven voor een volgende seizoen? Schrijf je dan uit via dit formulier.

  Wegens onze financiële verplichtingen ten aanzien van de Belgische Hockey Bond vragen we om inschrijvingen voor het volgende seizoen te betalen voor 31 augustus. Als inschrijvingen te laat betaald worden rekenen we een bijkomende kost van €50 aan per gezinsfactuur. Niet van toepassing voor nieuwe inschrijvingen.

 • WAARBORG BARWERKING

  Naast het jaarlijks inschrijvingsgeld factureren we per gezin ook een vaste bijdrage van 25 euro voor onze barwerking. Zodra een lid, of iemand van z'n familie, tijdens het seizoen twee barshiften gedaan heeft is dit bedrag terugverdiend. Het bedrag wordt dan in mindering gebracht op de factuur van het daaropvolgende seizoen. Bij uitschrijving uit onze club wordt het tegoed gewoon terugbetaald. Niemand is verplicht zich mee in te zetten voor onze barwerking.

  Gezien de huidige crisis heeft het bestuur beslist om ieders bijdrage van dit jaar over te dragen naar volgend jaar. Wie z'n barshiften niet heeft kunnen doen is z'n waarborg dus niet kwijt. Alle barshiften die wel werden vervuld worden vanzelfsprekend meegeteld en afgetrokken van de factuur.

   

  Op je factuur vind je een nauwkeurige beschrijving van alle kosten.