• HOCKEY VOOR IEDEREEN

  Vrijbroek Hockey Club Mechelen (VHCM) organiseert hockey voor iedereen uit Mechelen en omgeving. Of iemand nu jong, oud(er), beginner of ervaren speler is, iedereen is welkom. Vrijbroek is een open en toegankelijke club waar iedereen zich thuis kan voelen.

  Kleuterhockey, G-werking, recreatieve trimmers,  Jr. Ladies.. het zijn allemaal initiatieven van de laatste jaren waarmee we proberen een divers publiek te bereiken.  Ook absolute beginners kunnen bij ons terecht om tijdens enkele basislessen Start-to-hockey te komen proeven van de hockeysport.

  Door onze centrale ligging geraakt iedereen ook makkelijk tot bij ons. 85 % van onze leden komt trouwens uit Mechelen en de meesten komen met de fiets of te voet. Daar zijn we eigenlijk best fier om.

 • EEN BESCHEIDEN FAMILIECLUB

  VHCM is een bescheiden familieclub waar spelplezier, respect en sportiviteit centraal staan. De totaalbeleving, de leuke activiteiten en goede sfeer brengen onze leden dichter bij elkaar.

  We organiseren kerstmismatchen en een familietoernooi als afsluiters van elk seizoen. Daarmee richten we ons écht tot de families van onze leden. Elk team heeft bovendien een ouder als teammanager, het aanspreekpunt van de ploeg. Dat is onze manier om de communicatielijnen tussen club, spelers en ouders efficiënt te houden.

  Ons bescheiden karakter zit ’m in het feit dat we kwaliteit boven kwantiteit plaatsen. We moeten niet de grootste zijn, wel diegene waar iedereen telt. Bij ons ben je geen nummer.

  Bescheiden heeft ook het voordeel van vlot wendbaar. We kunnen snel inspelen op nieuwe evoluties en zo hebben we altijd ruimte voor nieuwe plannen. 

 • DIE VAART OP EIGEN KRACHT

  Onze vereniging rekent op de steun van haar vrijwilligers. Zij zijn een van de speerpunten van onze werking. Iedereen kan, wil en moet zijn steentje bijdragen.

  We rekenen op het engagement van onze leden. We weten het, dat klinkt straf. Maar iedereen die zich bij Vrijbroek Hockey Club Mechelen inschrijft, moet weten dat de club draait op vrijwilligers *, die daarnaast ook een gewone job hebben. Om onze werking haalbaar te houden, betalen onze leden een vrijwilligerswaarborg. Wie zich inzet, heeft die op het einde van het seizoen gewoon terugverdiend.

  Vaste medewerkers nemen minstens één seizoen een taak of functie op zich: in het barteam, als teammanagers, als materiaalmeester, … Daarnaast kunnen gewone vrijwilligers zich via de takenlijst op onze website opgeven voor een werkshift: de bar bemannen, helpen bij de catering tijdens een activiteit of gewoonweg de handen uit de mouwen steken waar nodig. Op de club is altijd wel iets te doen.

 • MET VOLDOENDE ZUURSTOF

  Het is onze ambitie ook financieel gezond te zijn, met een degelijke accommodatie, voldoende & geschikt materiaal, een vlotte administratie, duidelijke structuur en een goede organisatie. Een club die eerlijk, open en duidelijk communiceert.

  We hebben een financieel gezonde club, zelfs zonder sponsors. We hebben daarnaast ook een heldere taakverdeling. Samen met onze missie is dit waarschijnlijk de belangrijkste troef in onze werking. Al die taken zijn verdeeld over 13 domeinen. Dat maakt wat we doen behapbaar en het helpt ons gericht te zoeken naar vrijwilligers. Van de vrijwilliger die de EHBO-koffer opvolgt en aanvult en tot diegene die de croque monsieurs voor het clubhuis maakt.

 • ONZE KIJK OP SPORT

  VHCM biedt haar leden een kwaliteitsvolle hockeyopleiding, onder begeleiding van zoveel mogelijk gekwalificeerde trainers en coaches. We geven onze leden de kans zich ook als trainer, coach of scheidsrechter te ontwikkelen en bieden hiervoor de nodige ondersteuning. Bij ons krijgt elke speler voldoende kansen zich sportief te ontwikkelen in een veilige omgeving. In een ploeg is elke speler even belangrijk.

  Vrijbroek is een club met leden die willen winnen, maar ook kunnen verliezen. Die respect tonen voor tegenstanders, supporters, medespelers en scheidsrechters. Leden die respectvol omgaan met materiaal. Spelers, trainers en coaches voor wie stiptheid en aanwezigheid evident zijn en die zich inzetten tijdens elke training of wedstrijd.

  We houden van competitie en streven naar een jongens- en meisjesploeg in elke leeftijdscategorie. Want een stabiele basis bij de jeugd verzekert een natuurlijke doorgroei naar volwaardige elftallen vanaf U14, ondersteund door een jeugdwerking waarin opleiding en ontwikkeling centraal staan. Het doel is een vlotte, geleidelijke en zo compleet mogelijke doorstroming naar een volwassenwerking waarin ieder zijn plaats heeft.

  In onze eerste ploegen willen we zoveel mogelijk spelers uit eigen rangen. Deze ploegen spelen op een zo hoog mogelijk niveau en dit volgens hun competentie. Daarom ondersteunt VHCM het Hockey4-life programma, zodat spelers hun hele sportieve carrière actief kunnen blijven binnen de club.